Bestuur van de Ondernemersvereniging

Het bestuur

De Ondernemersvereniging Galgenwaard wil voor haar leden, die zijn gehuisvest in stadion Galgenwaard, Conclusion toren, Apollo toren, de Kromhoutkazerne en nabije omgeving, de gemeenschappelijke belangen behartigen en een optimaal ondernemersklimaat creëren. Dit wil de vereniging realiseren door:

  • Ondernemers met elkaar te verbinden door het onderhouden van een informeel platform
  • Ondernemers een goede leefbaarheid en bereikbaarheid te bieden
  • Intermediair te zijn naar externe partijen
  • Gezamenlijk meer te bereiken met ondersteuning van het Ondernemersfonds

Het bestuur