Inloggen voor leden Nieuws

25.08.2021

Inventarisatie BHV/EHBO

Leden kunnen gebruik maken van een -deels gesubsidieerd- opleidingsaanbod BHV/EHBO in het najaar 2021 voor hun personeel.

De ontruimingsoefening wordt ook in dit programma meegenomen. Zie hieronder voor meer informatie.

Inventarisatie BHV/EHBO

Zoals aangekondigd kan Ondernemersvereniging Galgenwaard in het najaar Bhv-cursussen ‘gesubsidieerd’ faciliteren. Wij hebben een bedrijf gevonden wat dit in het Stadion kan organiseren in het najaar.

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening.

Via de mail wordt de belangstelling om personeel een BHV training te laten volgen geïnventariseerd. Via het Ondernemersfonds zal er, bij voldoende belangstelling, een bijdrage aangevraagd worden.

De kosten zijn € 115,- p.p. (onder voorbehoud) voor de cursus BHV en € 110,- p.p. (onder voorbehoud) voor de herhalingscursus.

Beide cursussen bevatten de e-learning modules Levens Reddend Handelen (LRH) en Brand en Ontruiming (B&O). De geldigheid van het certificaat is standaard één jaar.

BHV verplicht

Elk bedrijf (of gebouw) met medewerkers is sinds 1994 verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit staat in de Arbowet. Dat betekent dat er altijd een Bhv’er aanwezig moet zijn. Maatregelen treffen voor BHV doe je door het opzetten van een BHV organisatie.

Breng de risico’s in kaart door middel van het opstellen van een RI&E waarbij wij ook kunnen helpen (Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

Zorg voor voldoende opgeleide Bhv’ers en volg jaarlijks een BHV herhaling.

De Bhv’ers moeten beschikken over de juiste BHV en EHBO-producten. Denk aan brandblussers, EHBO-koffers, BHV hesjes, portofoons, enz.

Taken BHV

De Bhv’er zorgt er binnen het bedrijf voor dat u bent voorbereid op eventuele calamiteiten en noodsituaties. De taken van BHV staan omschreven in de Arbowet, artikel 15:

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. De ontruiming van een pand.

Reageren kan tot uiterlijk woensdag 8 september uw bericht per omgaande mail.