Inloggen voor leden Nieuws

19.01.2015

Belangen OvG op het netvlies van Wijkraad Oost

Woensdag 14 januari 2015 heeft onze voorzitter, Martijn van Hall, samen met de penningmeester, Paul Smeulders en bestuursadviseur, Henk de Breij de bijeenkomst van Wijkraad Oost bijgewoond. De verschillende ondernemersverenigingen uit dit gebied hebben zich kort voorgesteld en hun visie gegeven op het ondernemersklimaat in hun werkgebied. 

Belangen OvG op het netvlies van Wijkraad Oost

Martijn van Hall heeft aan de aanwezigen het belang, de leefbaarheid en de uitstraling van het werkgebied van Ondernemersvereniging Galgenwaard toegelicht en de aandachtspunten van onze vereniging in termen van bereikbaarheid onder de aandacht gebracht. Dit laatste betreft onder meer de afrit van de Waterlinieweg die voor onze vereniging hoog op de agenda staat en waar de Wijkraad Oost, naast onze eigen belangenbehartiging, een adviserende rol in kan spelen richting het college van B&W.