B4o Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Recreatieontwikkeling

B4o Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Recreatieontwikkeling

B4o ontwerpt en begeleidt onroerend-, recreatie- en landinrichtingsprojecten. Met veel enthousiasme en ervaring wordt er in wisselende samenwerkingsverbanden gewerkt aan diverse opgaven.